Záhneda

Telesné účinky záhnedy: Pomáha pri nízkej hladine krvného cukru. Zlepšuje vyrovnanie chrbtice. Zásobuje telo silou. Môže byť používaný pri ošetrovaní porúch vzniknutých v dôsledku nedostatku železa.

Duševné účinky záhnedy: Podporuje rozvážne chovanie, primerané svojmu účelu. Podporuje prirodzený rad a pomáha, aby sa situácia regulovala sama. Uľahčuje uveriť tomu a vzdať sa zasahovania a kontroly.