Ochrana súkromia

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.polodrahokam.sk týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta ku komerčnej ponuke nesúvisiacej s propagáciou internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.


Spotrebiteľ prehlasuje, že pred odoslaním objednávky, alebo registráciou účtu sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a že s nimi súhlasí.