Rubín

Telesné účinky rubínu: Zmierňuje zápaly hrubého čreva, lymfatických žôiaz a stredného ucha. Zmierňuje hormonálne výkyvy pri menštruačných a klimakterichých problémoch. Zvyšuje príliš nízky krvný tlak.


Duševné účinky rubínu: Zlepšuje depresívne stavy. Pomáha pri chýbajúcom sebavedomí nájsť dôveru vo vlastné sily a svoju vlastnú plodnosť. Poskytuje istotu, že sa človek nenechá zdolať. Posilňuje mužné aspekty a cnosti osobnosti.