Slnečný kameň (Heliolit)

Telesné účinky slnečného kameňa: Stimuluje vegetatívny nervový systém. Podporuje súhru vnútorných orgánov. Pôsobí proti chronickej astme. Pomáha pri poruchách prokrvenia.

Duševné účinky slnečného kameňa: Prináša optimizmus a súhlas so životom. Daruje vieru v dobro a v šťastie. Zameriava pohľad na slnkom ožiarené stránky života. Podporuje rozvoj talentu, podporuje pozitívne myšlienky a vytvára intuitívne nápady.