Formulár na odstúpenie od zmluvy

V prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy, vyplňte a zašlite tento formulár spolu s tovarom na adresu:

Monika Hrnčiariková - MONAMI, Čadečka 3262, 02201 Čadca. 

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar: …………..

Číslo objednávky: ………….. 

Dátum objednania tovaru: …………..

Dátum prijatia tovaru: ………….. 

Meno a priezvisko spotrebiteľa: …………..

Adresa spotrebiteľa: …………..

Číslo bank. účtu vo formáte IBAN (pre vrátenie platby): …………..

Podpis spotrebiteľa: …………..

Dátum: …………..