Karneol

Telesné účinky karneolu: Posilňuje meridiány a zásobuje ich energiou. Pôsobí na chrbticu a oživuje miechu. Zlepšuje ochranu a stabilizačné funkcie kostí. Zlepšuje regeneráciu tkanív.

Duševné účinky karneolu: Posilňuje spoločenský zmysel. Pomáha človeku nahliadať na seba ako na súčasť celku. Uľahčuje chápať veci v ich vývoji. Podporuje prírodný a vitálny vývoj u človeka a jeho projektoch.