Obsidián

Telesné účinky obsidiánu: Zlepšuje príjem vitamínu A a D. Zlepšuje periférne prekrvenia a pomáha pri chladných končatinách. Podporuje horenie rezných rán.


Duševné účinky obsidián: Rozpúšťa strach, šok a traumatické stavy. Vynáša na povrch vedome skryté emócie, bolestné prežitky či potlačované myšlienky. Podporuje všetko, čo bolo behom dňa stratené a zasypané.