Ónyx

Telesné účinky: Zlepšuje stav pri astmatických záchvatoch. Posilňuje nervy a zlepšuje všetky zmysly a vnímanie. Býva indikovaný pri slzení  očí a pri oslabenom zraku. Pomáha pri ochoreniach. Zlepšuje stav pri poruchách prekrvenia a znižuje horúčku.

 

Duševné účinky: Zaisťuje uspokojenie a uznanie keď je prostredníctvom silnej vôle. Zlepšuje koncentráciu, sebakontrolu a rozvahu. Je účinný pri obavách, melanchólii a smútku.