Nefrit

Telesné účinky: Urýchľuje liečebné procesy pri ochoreniach močového ústrojenstva a obličiek. Pôsobí na zle hojace sa rany. Malé poranenia plynule hojí. Vylučuje z tela jedy.

 

Duševné účinky: Pomáha pri starostiach s rozhodovaním, pri žiaľu a pri nezmyselných starostiach. Býva indikovaný pri apatii a nevyrovnanosti. Chráni pred agresivitou. Posilňuje pocit zodpovednosti a ochotu obetovať sa.