Avanturín

Telesné účinky: Býva nasadzovaný pri mnoho typoch podráždenia pokožiek, pri alergii, mokvavých vyrážkach a pri lupinách. Pomaly rozpúšťa obličkové kamene. Povzbudzuje metabolizmus tukov a tým aj ich odbúravanie. Znižuje hladinu krvného cholesterolu a zmenšuje ukladanie tukov do cievnych stien.

 

Duševné účinky: Pomáha pri hľadaní vnútornej rovnováhy. Prináša myšlienky, nápady a nadšenie. Povzbudzuje k uskutočňovaniu vlastných snov. Umožňuje získať väčšiu toleranciu a prijímanie iných názorov prostredníctvom vlastného triezveho uhlu pohľadu.