Ekosystém perlových fariem: Ako pestovanie perál napomáha životnému prostrediu

Šperk je jedným z najkrajších darov, ktorým v tejto dobe potešíte takmer každého. Na Slovensku, sú všeobecne najpopulárnejšie šperky zo zlata, u prominentnejšej vrstvy vedie briliant. No v poslednej dobe sa do popredia dostávajú aj perly.

Láskou k perlám bola známa legendárna Coco Chanel. Možno to bolo aj preto, že perly považovala za živú súčasť našej planéty. Ak svoju lásku obdarúvate perlou, tak jej dávate kúsok živej prírody. Perla - najväčší a najkrajší podmorský klenot, je totiž živý organizmus. Obsahuje až dve percentá vody, a aj preto sa do vitríny s pravými perlami, odporúča dať nádobku s vodou, aby perly nestrácali svoj lesk.

A kde je perle vôbec najlepšie?

Predsa vo zvodnom dekolte, pri nádherných šatách, kde čerpá prirodzenú vlhkosť ľudského tela a robí tak ženské telo viac dokonalým.

Najväčšia perla, ktorá nesie aj rekord, má 6,4kg a meria 24 centimetrov. Vylovili ju na Filipínach v roku 1939 a jej hodnota je vyčíslená na približne 93 miliónov dolárov. Perly sa často prirovnávajú k slzám, aj keď podľa nás je to presne naopak. Perly sú symbolom cnosti a bystrého ducha. A čierna - tahitská perla, symbolizuje vernosť a večné milovanie. Preto sú čierne perly najmä na Západe žiadané ako dar pre manželky. Po najväčšej z čiernych perál zatúžila aj známa zberateľka drahokamov, klenotov Elizabeth Taylorová. Za jednu čiernu perlu veľkosti 21,5 milimetra ponúkala dokonca milión dolárov. Majiteľ farmy, kde ju našli, však ponuku odmietol. Perla je preň tak vzácna, až je jednoducho nepredajná. 

Prírodné perly

Teraz si povieme viac o farmárení s perlami

Perla ako už môžeme vedieť, je jediný organický, udržateľný klenot na zemi. Ale otázkou je, aký vplyv majú perly na životné prostredie? Výskum dokázal, že ak s perlami farmárite tak ako sa má, staráte sa o ne, tak nielenže to má veľmi malý dopad na prostredie, ale dokáže dokonca životnému prostrediu aj pomáhať. Mali by sme vedieť, že ustrice, ktoré produkujú perly potrebujú čistú vodu. Ustrice sú šťastné v čistej, neznečistenej vode, kde je mnoho kyslíka a minerálov.

Veľké farmy na pestovanie perál sa nachádzajú napríklad na Bora Bora, v Manihi, Marutea, Mangareva a mnoho ďalších...

Perlové mušle a ustrice, môžu vodu aj čistiť

Zatiaľ čo ustrice, perlové mušle potrebujú istý stupeň čistoty vo svojej vode, môžu k jej čisteniu a zvyšovaniu kvality vody prispievať. Každá perlová mušľa dokáže prefiltrovať 104 litrov každých 24 hodín a to robí z každej mušle - dá sa povedať - čistiaci prostriedok.

Perlové mušle a ustrice

Ustrice potrebujú ryby

Ustrice sa tiež potrebujú nejako stravovať. Vyživujú sa planktónom, ktorý je vedľajší produkt z rýb a korálových útesov. V tomto dôsledku sa v blízkosti perlových fariem obmedzil alebo až zakázal rybolov, a tiež zvýšili starostlivosť o korálové útesy, pretože bez rýb a útesov by sa ustriciam nedarilo tak dobre. Týmto si rovnako udržujeme zdravé životné prostredie a vylepšujeme ho.

Perlové farmárčenie vytvára nové pracovné miesta. Či už priamo na farmách alebo vo vedľajších odvetviach ako je cestovný ruch. To znamená, že komunita okolo týchto fariem, potrebuje menej rýb a tak sa redukuje nebezpečenstvo nadmerného rybolovu v týchto lokalitách.

Ak farmári s perlami pracujú ohľaduplne, zvyšujú tak biodiverzitu oceánov

Štúdia ukázali, že ak poľnohospodári s perlami dávajú prednosť šetrným postupom pre životné prostredie, tak v tejto oblasti existuje viac druhov rýb, ktoré si nájdu potravu na mušliach, alebo si nájdu úkryt medzi týmito škrupinami ústric. Ustrice sú tiež udržateľným zdrojom potravín. Mäso z ustríc je výborne, je to tiež dobrý zdroj bielkovín a ich mušle absorbujú oxid uhličitý, dusík a fosfor z okolia. To je v ostrom kontraste so zvieratami, ktoré produkujú do ovzdušia obrovské množstvo oxidu uhličitého v tomto okolí.

Perlové farmy

Takže si to zhrňme. Pestovanie perál, napomáha k udržovaniu zdravého životného prostredia, poskytuje nám zdroj skvelej, delikátnej potravy, ale k nášmu potešeniu, prinášajú šperky, po ktorých je obrovský dopyt a robia nás tak šťastnejšími. Podporujme preto tieto farmy a tiež sa zaujímajme o matku Zem.